POLECAMY

Słownik

Znamiona barwnikowe

Zwykle są symetryczne, odgraniczone od skóry wyraźnym brzegiem, mają jednolite zabarwienie i są małe.