POLECAMY

Słownik

Żabot

ozdoba z udrapowanego materiału, noszona pod szyją.