http://polki.pl/work/privateimages/formats/16_9_LARGE_0300/76926.jpg Turban - Polki.pl

Słownik

Turban

Turban
w wielu krajach arabskich męskie nakrycie głowy wiązane z 4-metrowego sukna, wylansowane na zachodzie w latach 80. w takich serialach jak "Dynastia".