POLECAMY

Słownik

Tkanka podskórna

Zbudowana z luźnej tkanki łącznej zawierającej sieć włókien kolagenowych tworzących komory wypełnione tłuszczem, zawierających też włókna nerwowe i naczynia krwionośne, stanowi warstwę izolacyjną i przechowuje składniki odżywcze.