POLECAMY

Słownik

Co to jest Skały?

Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i przeobrażone (metamorficzne).