POLECAMY

Słownik

Rotunda

plaszcz krojony w kształt koła.