POLECAMY

Słownik

Przezroczystość

Stanowi ona bardzo ważną cechę zwłaszcza dla kamieni szlachetnych. Stopień przezroczystości jest zdeterminowany jonowym charakterem wiązań atomów budujących strukturę minerału.