POLECAMY

Słownik

Plisa

fałd zaprasowany sztywno na stałe.