Słownik

Phospholipides

Fosfolipidy. Wygładzają skórę.