Słownik

PH

Odnosi się do procentowej zawartości wodoru i jest używane do pomiaru poziomu kwasowości w skórze oraz kosmetykach. Im wyższe jest pH skóry, tym bardziej jest ona narażona na rozwój bakterii i infekcje.