POLECAMY

Słownik

Peleryna

 wierzchnie okrycie bez rękawów, które narzuca się na ramiona.