Słownik

Otok

pas stanowiący dolną część czapki od zewnątrz.