Słownik

Olejki eteryczne

Wieloskładnikowe mieszaniny związków organicznych otrzymanych z różnych części roślin, w wyniku destylacji z parą wodną