Słownik

Merynos

rasa cienkorunnych owiec, hodowanych dla wełny.