Słownik

Kwasy uronowe

Zdolność wiązania metali ciężkich wydalanych następnie w procesach metabolicznych.