POLECAMY

Słownik

Kosmetologia

Nauka o środkach do pielęgnacji skóry, tworzonych przez chemików, biofizyków, farmakologów i wielu innych specjalistów na podstawie dokładnej znajomości biologii i fizjologii skóry.