POLECAMY

Słownik

Co to jest Kołnierz typu bebe?

Ten rodzaj kołnierza może nosić nazwę bebe lub zapożyczoną z języka angielskiego Peter Pan (Peter Pan collar), spotyka się także spolszczoną wersję kołnierzyk typu Piotruś Pan. Wszystkie te określenia stosuje się do niezbyt dużego kołnierzyka o zaokrąglonych rogach.