POLECAMY

Słownik

Koc

grube sukno, po obu stronach kosmate