POLECAMY

Słownik

Klin

dosztukowany fragment ubioru w kształcie zbliżonym do trójkąta.