Słownik

Kaszkiet

nakrycie głowy z małym daszkiem i okrągłym denkiem.