Słownik

Hazuka

polska szata pochodzenia tureckiego