Słownik

Etola

najczęściej futrzane okrycie na ramiona.