POLECAMY

Słownik

Dress-code

Dress-code
kanon stroju, obowiązujący w danym środowisku lub miejscu (np. w biurze).