POLECAMY

Słownik

Draperia

ozdobnie pofałdowana tkanina.