Słownik

Designer

angielski słowo oznaczające projektanta.