POLECAMY

Słownik

DEA

Diethanolamine. Wykorzystywany w kosmetykach jako stabilizator.