POLECAMY

Słownik

Butoniera

górna dziurka guzikowa w wierzchnim ubiorze męskim