http://polki.pl/work/privateimages/formats/16_9_LARGE_0300/66092.jpg Batik - Polki.pl

Słownik

Batik

Batik
technika barwienia materiału, dzięki której uzyskuje się efekt nieco spranej tkaniny.