POLECAMY

Słownik

Batik

Batik
technika barwienia materiału, dzięki której uzyskuje się efekt nieco spranej tkaniny.