POLECAMY

Słownik

Atłas

tkanina, której tylko strona jest błyszcząca, a druga matowa.