Słownik

Aplikacja

wyszywana lub zaprasowana dekoracja na ubraniu.