Słownik

American color

koloryzacja włosów polegająca na pokryciu ich kilkoma kolorami. Odwrotność pasemek