Słownik

Co to jest Alfa-hydroksykwasy- aha?

Są to produkty występujące naturalnie w przyrodzie. Otrzymuje się je z trzciny cukrowej, mleka, owoców. Czasem są syntetyzowane chemicznie.