Słownik

Co to jest Akupunktura?

Polega na nakłuwaniu skóry w odpowiednich punktach ciała na różną głębokość igłami metalowymi.