POLECAMY

Słownik

Akupunktura

Polega na nakłuwaniu skóry w odpowiednich punktach ciała na różną głębokość igłami metalowymi.