Polki.pl

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie - Ścinawa


 • Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Ścinawa , ul. Jagiełły 2   (59-330 Ścinawa)
  dolnośląskie (powiat Ścinawa miasto)
 • tel.076 841-26-41
  email poz_scinawa@op.pl
  www www.przychodnia.scinawa.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Miejsko-Gminny Zespół Zakładów...

 • 1

  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tymowej

  Ścinawa , ul. Tymowa 36 (dolnośląskie / powiat Ścinawa obszar wiejski)
  telefon 076 8412645,
  • Poradnia ogólna Ścinawa, ul. Tymowa 36     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca Ścinawa, ul. Tymowa 36     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Punkt szczepień Ścinawa, ul. Tymowa 36     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Ścinawa, ul. Tymowa 36     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Ścinawa, ul. Tymowa 36     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne
  • Pracownia kinezyterapii /Gabinet odnowy biologicznej Ścinawa, ul. Tymowa 36     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia uzależnień Ścinawa, ul. Tymowa 36     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Ścinawa, ul. Tymowa 36     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 2

  Przychodnia Rejonowa w Ścinawie

  Ścinawa , ul. Jagiełły 2 (dolnośląskie / powiat Ścinawa miasto)
  telefon 076 841-26-41, email poz_scinawa@op.pl, www www.przychodnia.scinawa.pl
  • Poradnia ogólna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne
  • Punkt pobrań materiału do celów diagnostycznych Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Rehabilitacja ambulatoryjna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - połoznicza Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne
  • Pracownia ultrasonograficzna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców
  • Sala opatrunkowo - zabiegowa Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia onkologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt zaopatrzenia medycznego w środki ortopedyczne i pomocnicze Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia kardiologiczna Ścinawa, ul. Jagiełły 2     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Ścinawa, ul. Jagiełły 2      Telefon: 076 841-26-41  
  • Gipsownia Ścinawa, ul. Jagiełły 2      Telefon: 076 841-26-41  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi Ścinawa, ul. Jagiełły 2      Telefon: 076 841-26-41  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Specjalizacje, resorty ZOZ Ścinawa


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl