Polki.pl

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Chełm


 • Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Chełm , ul. Wołyńska 11   (22-100 Chełm)
  lubelskie (powiat M. Chełm)
 • tel.82 563-05-19
  email mspzoz@metronet.pl
  www www.mspzoz.metronet.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Miejski Samodzielny Publiczny Zakład...

 • 1

  Przychodnia Nr 1

  Chełm , ul. Wołyńska 11 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  telefon 82 563 00 78, 82 563 00 79, email mspzoz@metronet.pl, www www.mspzoz.metronet.pl
  • Poradnia lekarza poz Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnych środowiskowo-rodzinnych Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 2 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 5 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z oddziałami sportowymi Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 2 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 10 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 11 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół w Okszowie Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa w Srebrzyszczu Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół w Strupinie Dużym Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół w Żółtańcach Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - I Liceum Ogólnokształcące Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - II Liceum Ogólnokształcące Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - IV Liceum Ogólnokształcące Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Budowlanych i Centrum Kształcenia Ustawicznego - Gimnazjum dla Dorosłych Nr 4 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Technicznych Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Skoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Szkoła Podstawowa Nr 5 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z oddziałami sportowymi Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - I Liceum Ogólnokształcące Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - II Liceum Ogólnokształcące Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Budowlanych Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Technicznych Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia USG Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Szkoła Podstawowa Nr 10 Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet medycyny szkolnej Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób płuc Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny pracy Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 825630078  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni dermatologicznej Chełm, ul. Wołyńska 11      Telefon: 825630078  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Mechanicznych Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Mechanicznych Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Chełm, ul. Wołyńska 11     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia Nr 2

  Chełm , ul. Połaniecka 11 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  telefon 82 563 67 81, email mspzoz@metronet.pl, www www.mspzoz.metronet.pl
  • Poradnia lekarza poz Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia laryngologiczna Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chorób naczyń Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia urologiczna Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny sportowej Chełm, ul. Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • 3

  Zakład Diagnostyki Obrazowej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chełm , ul. lac Łuczkowskiego 7 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  • Pracownia RTG Chełm, ul. lac Łuczkowskiego 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Chełm

Specjalizacje, resorty ZOZ Chełm


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl