Polki.pl

Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi - Łódź


 • Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łódź , ul. Józefa Elsnera 19   (92-504 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Widzew)
 • tel.42 671 00 78
  email sekretariat@zozbatory.com.pl
  www www.zozbatory.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi

 • 1

  Przychodnia

  Łódź , ul. ul. Józefa Elsnera 19 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  telefon 42 671 00 78, email sekretariat@zozbatory.com.pl, www www.zozbatory.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19      Telefon: 42 630 19 11  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG) Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Pracownia USG
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet medycyny szkolnej Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Dział fizjoterapii Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Gimnazjum nr 35 Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Liceum Ogólnokształcące nr XLVII Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 199 Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 37 Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Liceum Ogólnokształcące nr XXIII Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 114 Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Laryngologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 34 Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Publiczne gimnazjum Nr 34 Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie w domu pacjenta - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okulistyczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia psychologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia zdrowia psychicznego Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna Łódź, ul. ul. Józefa Elsnera 19     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl