Polki.pl

Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska im. prof. Ernesta Jokla i prof. sir Ludwika Guttmanna - Wrocław


 • Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska im. prof. Ernesta Jokla i prof. sir Ludwika Guttmanna
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Wrocław , ul. Paderewskiego 35   (51-612 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Śródmieście)
 • tel.071 347-33-00
  email przychodnia@awf.wroc.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Międzywojewódzka Przychodnia...

 • 1

  Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska im. prof. Ernesta Jokla i prof. sir Ludwika Guttmanna

  Wrocław , ul. Paderewskiego 35 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  telefon 071 347-33-00, email przychodnia@awf.wroc.pl,
  • Poradnia chirurgiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia psychologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia laryngologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia radiologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ortopedyczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet masażysty Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia POZ Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny sportowej Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia bólu Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia MR Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad postawy Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia promocji zdrowia Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna dla osób upośledzonych Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Ambulatorium ogólne Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Ambulatorium ogólne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia RTG Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Wrocław, ul. Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia internistyczna Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet medycyny szkolnej Wrocław, ul. Paderewskiego 35     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl