Polki.pl

"MEDYK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NZOZ im. Tadeusza Niedźwiedzia - Łaskarzew


 • "MEDYK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Tadeusza Niedźwiedzia
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łaskarzew , ul. Sportowa 17   (08-450 Łaskarzew)
  mazowieckie (powiat Łaskarzew)
 • tel.25 68 45 706
  email medyk.npzoz.laskarzew@neostrada.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - "MEDYK" Spółka z ograniczoną...

 • 1

  "MEDYK" Spółka z o.o. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Tadeusza Niedźwiedzia

  Łaskarzew , ul. Sportowa 17 (mazowieckie / powiat Łaskarzew)
  telefon 25 68 45 706, email medyk.npzoz.laskarzew@neostrada.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   USG - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   USG - Choroby wewnętrzne
   Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Medycyna szkolna - Okulistyka
   Medycyna pracy - Okulistyka
   Badania kierowców - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Punkt szczepień Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia ( gabinet ) medycyny szkolnej ( higieny szkolnej ) Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Opieka nad zdrowym dzieckiem
   Medycyna szkolna
   Szczepienia
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarska opieka długoterminowa Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia położnej środowiskowej Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: 25 68 45 706  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia preluksacyjna Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: ----  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna Łaskarzew, ul. Sportowa 17      Telefon: ----  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Łaskarzew


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl