Polki.pl

MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA W EŁKU - OPIEKA AMBULATORYJNA - Ełk


 • MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA W EŁKU - OPIEKA AMBULATORYJNA
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Ełk , ul. Baranki 24   (19-300 Ełk)
  warmińsko-mazurskie (powiat Ełk)
 • tel.87 620 95 71
  email biuro-pm@elk.com.pl
  www www.promedica.elk.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA W EŁKU -...

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna

  Ełk , ul. Konopnickiej 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  telefon 87 610 84 17, 87 610 05 01, email biuro-pm@elk.com.pl, www www.promedica.elk.com.pl
  • poradnia gruźlicy i chorób płuc Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 21  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia chirurgii ogólnej Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 610 05 01  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia otolaryngologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia urologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia alergologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia endokrynologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia gastroenterologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia neurologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia preluksacyjna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia diabetologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia stomijna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Produkty lecznicze - Chirurgia ogólna
  • poradnia medycyny pracy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia medycyny pracy
   Szczepienia - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 37  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   Rehabilitacja dzienna - Psychologia kliniczna
  • poradnia medycyny sportowej Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • ośrodek rehabilitacji dziennej Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 37  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 38  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia położniczo-ginekologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia onkologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia logopedyczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 85  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • poradnia chirurgii onkologicznej Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • poradnia chirurgii naczyniowej Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia wad postawy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 620 95 37  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia foniatryczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • zespół domowego leczenia tlenem Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 96 94, 620 95 19  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • poradnia neonatologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Szczepienia - Neonatologia
  • poradnia kardiologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia kardiologiczna dla dzieci Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • punkt szczepień Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 610 05 01  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna pracy
  • pracownia EEG i Biofeedback Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 610 84 17, 87 610 05 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Ełk, ul. Konopnickiej 1      Telefon: 87 621 97 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • poradnia chorób wewnętrznych. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kardiologii. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia onkologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia reumatologii. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • zakład diagnostyki obrazowej Ełk, ul. Konopnickiej 1     
  • poradnia chirurgii dziecięcej Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia laktacyjna Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia laktacyjna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia urologiczna dla dzieci Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • poradnia chirurgii endokrynologicznej Ełk, ul. Konopnickiej 1     
  • poradnia pediatryczna konsultacyjna. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • dział pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy ogólny. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • poradnia nefrologiczna. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • poradnia hematologiczna. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • poradnia nowotworów krwi. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia nowotworów krwi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • poradnia okulistyczna Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poz-ambulatorium ogólne. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • poradnia chorób metabolicznych. Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia audiologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia endokrynologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia kardiologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia pulmonologiczna Ełk, ul. Konopnickiej 1     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia Leczenia Uzależnień

  Ełk , ul. Armii Krajowej 29 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  telefon 87 610 20 37, email biuro-pm@elk.com.pl, www www.promedica.elk.com.pl
  • poradnia psychologiczna Ełk, ul. Armii Krajowej 29      Telefon: 87 610 20 37  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Ełk, ul. Armii Krajowej 29      Telefon: 87 610 20 37  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Ełk, ul. Armii Krajowej 29      Telefon: 87 610 20 37  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • 3

  Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

  Ełk , ul. ul. Baranki 24 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  telefon 87 620 95 26, 87 620 95 91, email biuro-pm@elk.com.pl, www www.promedica.elk.com.pl
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy Ełk, ul. ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 26  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny Ełk, ul. ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 26  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny POZ Ełk, ul. ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 91  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy Ełk, ul. ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 71  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego podstawowy Ełk, ul. ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 71  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół transportu sanitarnego Ełk, ul. ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 26  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • 4

  POZ

  Ełk , ul. ul. Baranki 24 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  telefon 87 620 95 12, 87 621 96 13, email biuro-pm@elk.com.pl, www www.promedica.elk.com.pl
  • POZ - nocna i świąteczna opieka zdrowotna Ełk, ul. ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 90, 87 621 96 01  
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Ełk

Specjalizacje, resorty ZOZ Ełk


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl