Polki.pl

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku - Płock


 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Płock , ul. Kolegialna 17   (09-402 Płock)
  mazowieckie (powiat M. Płock)
 • tel.24 262-87-48
  email plock@mwomp.pl
  www www.mwomp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek...

 • 1

  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

  Płock , ul. Kolegialna 17 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  telefon 24 262-87-48, email plock@mwomp.pl, www www.mwomp.pl
  • Poradnia chorób zawodowych Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia dermatologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób płuc Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia konsultacyjna medycyny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla młodocianych Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla kierowców Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób wyjeżdżających do tropiku Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Płock, ul. Kolegialna 17     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji leczniczej Płock, ul. Kolegialna 17     
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia badań czynnościowych układu krążenia Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki zespołu wibracyjnego Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia psychologiczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia badań słuchu Płock, ul. Kolegialna 17     
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia testów skórnych Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia EEG Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia ENG Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia kardiologiczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Płock, ul. Kolegialna 17     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień Płock, ul. Kolegialna 17     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób zawodowych w Ciechanowie Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zawodowych w Ostrołęce Płock, ul. Kolegialna 17     
   Poradnia chorób zawodowych
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Konsultant ds. higieny pracy Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Laboratorium Płock, ul. Kolegialna 17     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób zawodowych w Siedlcach Płock, ul. Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie

  Warszawa , ul. leja Wojska Polskiego 25 (mazowieckie / powiat Żoliborz)
  • Poradnia chorób zawodowych Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia dermatologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Punkt pobrań materiałów do badań Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia konsultacyjna medycyny pracy Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla młodocianych Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób wyjeżdżających do tropiku Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynnościowych układu krążenia Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia psychologiczna Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób płuc Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia badań słuchu Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia testów skórnych Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia foniatryczna Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia dla kierowców Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki zespołu wibracyjnego Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Warszawa, ul. leja Wojska Polskiego 25     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczepienia - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • 3

  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu

  Radom , ul. Rodziny Winczewskich 5 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  • Poradnia chorób zawodowych Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia psychologiczna Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia konsultacyjna medycyny pracy Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla kierowców Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla młodocianych Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia badań czynnościowych układu krążenia Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki zespołu wibracyjnego Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia badań słuchu Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Pracownia badań słuchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia testów skórnych Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Pracownia USG
   USG - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji leczniczej Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób płuc Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób wewnętrznych Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczepienia - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dla osób wyjeżdżających do tropiku Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiałów do badań Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia fizjologii Radom, ul. Rodziny Winczewskich 5     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Płock

Specjalizacje, resorty ZOZ Płock


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl