Polki.pl

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne - Ostrołęka


 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Ostrołęka , ul. leja Jana Pawła II 120A   (07-410 Ostrołęka)
  mazowieckie (powiat M. Ostrołęka)
 • tel.29 765-21-40
  email szpitalo@szpital.ostroleka.pl
  www www.szpital.ostroleka.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny...

 • 1

  Zespół Poradni Specjalistycznych

  Ostrołęka , ul. leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  telefon 29 765-21-15, email szpitalo@szpital.ostroleka.pl, www www.szpital.ostroleka.pl
  • Poradnia alergologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-88, 29 765-23-61, 29 765-21-54  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-74  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-36  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-47  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-26-38  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia chorób zakaźnych Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-12-77  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia diabetologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-31  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia chorób sutka Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia patologii ciąży Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia hematologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-50  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia leczenia uzależnień Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 760-31-99  
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia nefrologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-31  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia neonatologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-57  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neonatologia
  • Poradnia okulistyczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-44  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia onkologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-58  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ortopedyczno-urazowa Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-39, 29 765-22-14  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-52  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-45  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-39  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia leczenia bólu Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia audiologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Dzienny oddział terapii uzależniaenia od alkoholu Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 760-35-30  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Ośrodek domowego leczenia tlenem Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-26-38  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia neurochirurgiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia konsultacyjna szczepień dla dzieci Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 760-35-30  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroeterologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-57  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 7652144  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 7652144  
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni chirurgii naczyniowej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-47  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni onkologicznej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni ginekologiczno-położniczej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-37  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni chirurgii ogólnej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni ortopedyczno-urazowej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-39; 765-22-14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni urologicznej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-39  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
 • 2

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Ostrołęka , ul. leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  telefon 29 765-29-14, email szpitalo@szpital.ostroleka.pl, www www.szpital.ostroleka.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-04, 29 765-29-14  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział rehabilitacji dziennej Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-04, 29 765-29-14  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-22-06,  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
 • 3

  Dział Pomocy Doraźnej
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrołęka , ul. Sienkiewicza 54 (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  • Ostry Dyżur Stomatologiczny Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 54      Telefon: ----  
   Ambulatorium stomatologiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zespół Wyjazdowy R Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 54      Telefon: ----  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy W Myszyniec Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 54      Telefon: ----  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wypadkowy W Ostrołęka Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 54      Telefon: ----  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ogólnolekarski O Myszyniec Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 54      Telefon: ----  
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ogólnolekarski O ostrołęka Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 54      Telefon: ----  
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • 4

  Opieka Paliatywna Domowa

  Ostrołęka , ul. leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  telefon -, email szpitalo@szpital.ostroleka.pl, www www.szpital.ostroleka.pl
  • Opieka paliatywna domowa Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: -  
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • 5

  Ośrodek Medycyny Pracy

  Ostrołęka , ul. leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  telefon 29 765-21-46, email szpitalo@szpital.ostroleka.pl, www www.szpital.ostroleka.pl
  • Ośrodek medycyny pracy Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 765-21-46  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • 6

  Zakład Patomorfologii

  Ostrołęka , ul. leja Jana Pawła II 120A (mazowieckie / powiat M. Ostrołęka)
  telefon 29 760-50-67, email szpitalo@szpital.ostroleka.pl, www www.szpital.ostroleka.pl
  • Zakład patomorfologii Ostrołęka, ul. leja Jana Pawła II 120A      Telefon: 29 760-50-67  
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Diagnostyka laboratoryjna

Opieka zdrowotna Ostrołęka

Specjalizacje, resorty ZOZ Ostrołęka


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl