Polki.pl

Łużyckie Centrum Medyczne Przychodnia Wielospecjalistyczna - Lubań


 • Łużyckie Centrum Medyczne Przychodnia Wielospecjalistyczna
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Lubań , ul. Zawidowska 4   (59-800 Lubań)
  dolnośląskie (powiat Lubań)
 • tel.75/7213920
  email nzoz_luban@post.pl
  www www.lcm-luban.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Łużyckie Centrum Medyczne...

 • 1

  Łużyckie Centrum Medyczne Przychodnia Specjalistyczna

  Lubań , ul. Zawidowska 4 (dolnośląskie / powiat Lubań)
  telefon 75 721-39-20, email nzoz_luban@post.pl,
  • Poradnia rehabilitacyjna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia nefrologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia foniatryczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia kardiologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia bólu Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia urologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia logopedyczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia lekarza POZ ( dla dorosłych ) Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci ) Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt szczepień Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) balneoterapii Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75/7213920  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia leczenia jaskry Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: 75 721-39-20  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: ----  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia preluksacyjna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: ----  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy Lubań, ul. Zawidowska 4     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: ----  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: ----  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorob błon śluzowych przyzębia Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: ----  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Lubań, ul. Zawidowska 4      Telefon: ----  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia pulmonologiczna Lubań, ul. Zawidowska 4     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Lubań

Specjalizacje, resorty ZOZ Lubań


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl