Polki.pl

Lecznictwo Szpitalne ul.Dekerta - Gorzów Wielkopolski


 • Lecznictwo Szpitalne ul.Dekerta
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Gorzów Wielkopolski , ul. Jana Dekerta 1   (66-400 Gorzów Wielkopolski)
  lubuskie (powiat M. Gorzów Wielkopolski)
 • tel.95 7331222
  email sekretariat@szpital.gorzow.pl
  www szpital.gorzow.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne ul.Dekerta

 • 1

  Lecznictwo Szpitalne ul.Dekerta

  Gorzów Wielkopolski , ul. ul. Jana Dekerta 1 (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
  telefon 95 7331222, email sekretariat@szpital.gorzow.pl, www szpital.gorzow.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Kardiologii Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Okulistyczny Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział hematologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok Operacyjny Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Apteka Szpitalna Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Centralna Sterylizatornia Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
  • Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Pediatria
  • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Izba Przyjęć Ogólna Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Pracownia Hemodynamiki Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Pracownia hemodynamiki
   Inne - Kardiologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego,Endokrynologii i Gastroenterologii Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pracownia Echokardiografii Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Udarowy Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Neurologii Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331650  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Gorzów Wielkopolski, ul. ul. Jana Dekerta 1      Telefon: 95 7331222  
   Pracownia elektrofizjologii
   Inne - Kardiologia

Opieka zdrowotna Gorzów Wielkopolski

Specjalizacje, resorty ZOZ Gorzów Wielkopolski


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl