Polki.pl

Lecznictwo Szpitalne - Łódź


 • Lecznictwo Szpitalne
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Łódź , ul. Stefana Żeromskiego 113   (90-549 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Polesie)
 • tel.42 6393592
  email sekretariat@skwam.lodz.pl
  www www.uskwam.umed.lodz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne

 • 1

  Szpital Kliniczny

  Łódź , ul. ul. Stefana Żeromskiego 113 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon 42 63 93 592, email sekretariat@skwam.lodz.pl,
  • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 521  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Klinika Ortopedii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 511  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 634  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 591  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 551  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 738  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Klinika Urologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 531  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 581  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
  • Klinika Chorób Wewnętrznychi Nefrodiabetologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 571  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Pourazowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 696  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 501  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 563  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Chirurgii Ręki Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 535  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Stacja Dializ Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Izba Przyjęć z Oddziałem Pomocy Doraźnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny Neurochirurgii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
  • Blok Operacyjny Chirurgii Klatki Piersiowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Blok Operacyjny Ortopedii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Blok Operacyjny Okulistyki Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Medycyny Paliatywnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział medycyny paliatywnej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Apteka Szpitalna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Otolaryngologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Geriatrii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział geriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Oddział Udarowy i Neurorehabilitacji Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Hemodynamiki Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia hemodynamiki
   Angiografia - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Wszczepiania Rozruszników Serca Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Protetyczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Prosektorium Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Oddział Pomocy Doraźnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Klinika Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Klinika Immunologii i Reumatologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Dermatologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Centralny Punkt Sterylizacyjny Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Oddział Szybkiej Diagnostyki Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Rehabilitacji Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kliniczny Urologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Angiologii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział angiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Zakład Szybkiej Diagnostyki Urologicznej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Doświadczalna Pracownia Modeli Zwierzęcych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Udarowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Chirurgii Naczyniowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Szpital

  Łódź , ul. pl. gen. Józefa Hallera 1 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon 42 63 93 090, email sekretariat@skwam.lodz.pl,
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Gastroenterologii Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Klinika Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
  • Blok Operacyjny Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dziennego Pobytu Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Urologiczna Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Szpital Kardiologiczny

  Łódź , ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  telefon 42 63 65 396, email sterling@kardio-sterling.lodz.pl,
  • Klinika Kardiologii Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Usługi w zakresie dializowania - Kardiologia
  • Klinika Kardiochirurgii Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi w zakresie dializowania - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Blok Operacyjny Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Klinika Endokrynologii Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Pracownia Angiografii i Hemodynamiki Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia hemodynamiki
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Kardiologia
   Inne - Kardiochirurgia
  • Izba Przyjęć Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Elektrofizjologii Nieinwazyjnej I Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Wszczepiania Rozruszników Serca Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Usługi w zakresie dializowania - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Klinika Elektrokardiologii Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Apteka Szpitalna Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
  • Pracownia Telemetrii Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
  • Oddział Geriatrii Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział geriatryczny
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Oddział Medycyny Paliatywnej Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
  • Pracownia Medycyny Paliatywnej Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
  • Ośrodek Paliatywnej Opieki Dziennej Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
   Usługi lecznicze - Medycyna paliatywna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Szpital Dermatologiczny

  Łódź , ul. ul. Krzemieniecka 5 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon 42 68 67 981, email dermatol@csk.umed.lodz.pl,
  • Klinika Dermatologii i Wenerologii Łódź, ul. ul. Krzemieniecka 5     
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Izba Przyjęć Łódź, ul. ul. Krzemieniecka 5     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl