Polki.pl

Lecznictwo Szpitalne - Kolno


 • Lecznictwo Szpitalne
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Kolno , ul. Wojska Polskiego 69   (18-500 Kolno)
  podlaskie (powiat Kolno)
 • tel.86 27 82 424
  email szpital_kolno@wp.pl
  www www.szpitalkolno.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne

 • 1

  Szpital Ogólny w Kolnie
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kolno , ul. Wojska Polskiego 69 (podlaskie / powiat Kolno)
  • Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 309  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział pediatryczny Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 340  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 306  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 316  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 331  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia dermatologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 302  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorob płuc i gruźlicy Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 302  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 323  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 323  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia endokrynologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 344  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neonatologiczna i ryzyka okołoporodowego Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 353  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Oddział psychiatryczny ogólny Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 351  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 323  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Oddział wewnętrzny Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 314  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział położniczo - ginekologiczny Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 350  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Szpitalna izba przyjęć Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 321  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Oddział medycyny paliatywnej Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 345  
   Oddział medycyny paliatywnej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Dziecięca izba przyjęć Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 340  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Psychiatryczna izba przyjęć Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 351  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia alergologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Blok operacyjny Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 308  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 306  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 322  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 322  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół transportu sanitarnego Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 330  
   Zespół transportu sanitarnego
   Wyjazdowa pomoc lekarska
   Pozostałe
  • Pracownia fizjoterapii Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 306  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 325  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Filia w Małym Płocku Poradni ginekologiczno-położniczej w Kolnie Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Filia w Grabowie Poradni ginekologiczno-położniczej w Kolnie Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 359  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 358  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 358  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowo-szczepienny Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 358  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 316  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia endoskopii Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 307  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia RTG Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 319  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424 wew 319  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni Kolno, ul. Wojska Polskiego 69      Telefon: 86 27 82 424  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział wewnętrzny z pododdziałem dla przewlekle chorych Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział położniczo-ginekologiczny z pododdziałem noworodkowym Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział anestezjologii z izbą przyjęć Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział paliatywno - hospicyjny Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Oddział medycyny paliatywnej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Dział diagnostyki obrazowej Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
  • Pracownia EKG Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Pracownie inne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Sterylizacja Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
  • Prosektorium Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Medycyna sądowa
  • Poradnia laryngologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia bólu Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia wad postawy Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ambulatorium pediatryczne Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium chirurgiczne Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium ogólne Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Oddział neonatologiczny Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział anestezjologii Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Chirurgiczna izba przyjęć Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Ginekologiczno - położnicza izba przyjęć Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dla przewlekle chorych Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień Kolno, ul. Wojska Polskiego 69     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria

Opieka zdrowotna Kolno

Specjalizacje, resorty ZOZ Kolno


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl