Polki.pl

Lecznictwo Szpitalne 4WSKzP - Wrocław


 • Lecznictwo Szpitalne 4WSKzP
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Wrocław , ul. Rudolfa Weigla 5   (50-981 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Krzyki)
 • tel.71 76 60 321
  email szpital@4wsk.pl
  www www.4wsk.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne 4WSKzP

 • 1

  Szpital - oddziały i zakłady

  Wrocław , ul. Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 71 76 60 321, email szpital@4wsk.pl, www www.4wsk.pl
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 7660321  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 697  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Kliniczny Oddział Urologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 668  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Kliniczny Oddział Neurologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 309  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 420  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 302  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
  • Kliniczny Oddział Okulistyczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 449  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Kliniczny Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 334  
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Blok Operacyjny Otolaryngologii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 302  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Blok Operacyjny Okulistyki Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 449  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 622  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka Zakładowa (Szpitalna) Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 525  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   Pozostałe wyroby - Farmakologia kliniczna
  • Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 722  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 480  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 437  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 094  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Inne - Medycyna nuklearna
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Zakład Patomorfologii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 486  
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   Histopatologia - Patomorfologia
   Cytologia - Patomorfologia
  • Zakład Radiologii Zabiegowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 646  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG i EMG Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 373  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 480  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 480  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 480  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pododdział Udarów Mózgu Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 410  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
  • Zespół Transportu Sanitarnego Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 697  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Kliniczny Oddział Reumatologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Reumatologia
  • Kliniczny Oddział Chorób Układu Oddechowego Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Kliniczny Oddział Noworodków i Wcześniaków Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Kliniczny Oddział Położniczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział położniczy
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Kliniczny Oddział Ginekologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny Ginekologii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Zakaźny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział chorób zakaźnych
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Geriatryczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział geriatryczny
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział dla Przewlekle Chorych Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział dla przewlekle chorych
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pedodoncji Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Patologii Ciąży Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Cylogiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POz Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ośrodek Chorób Serca

  Wrocław , ul. Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 71 76 60 250, email szpital@4wsk.pl, www www.4wsk.pl
  • Klinika Kardiologii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 417  
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Blok Operacyjny Kardiochirurgii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 417  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 321  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 417  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Hemodynamiki Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Pracownia hemodynamiki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Pracownia elektrofizjologii
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska i EKG Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Ultrasonografii Naczyniowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Niewydolności Serca Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 321  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: ----  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: ----  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Oddziałem Kardiologii Interwencyjnej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: ----  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Kliniczny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5     
   Oddział kardiologiczny
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
  • Gabinet Prób Spiroergometrycznych Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: ----  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Klinika Chorób Wewnętrznych

  Wrocław , ul. Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 71 76 60 599, email szpital@4wsk.pl, www www.4wsk.pl
  • Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 236  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pododdział Endokrynologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 238  
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Oddział Onkologii Klinicznej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 517  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 343  
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Endoskopii Zabiegowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 493  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 599  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział Pulmonologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 321  
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Angiologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 321  
   Oddział angiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Pododdział Alergologiczny Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 599  
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
 • 4

  Klinika Chirurgiczna

  Wrocław , ul. Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 71 76 60 247, email szpital@4wsk.pl, www www.4wsk.pl
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 247  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 247  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 247  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 320  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 358  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Blok Operacyjny Chirurgii Naczyniowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 358  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Transpalantacyjnej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71/7660247  
   Oddział transplantologiczny
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
 • 5

  Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Wrocław , ul. Rudolfa Weigla 5 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 71 76 60 3330, email szpital@4wsk.pl, www www.4wsk.pl
  • Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 330  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Kliniczny Oddział Neurochirurgii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 379  
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne - Neurochirurgia
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 216  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 330  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Blok Operacyjny Neurochirurgii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: 71 76 60 391  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Kliniczny Oddział Ortopedii Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5      Telefon: ----  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie