Polki.pl

Lecznictwo stacjonarne - Warszawa


 • Lecznictwo stacjonarne
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Warszawa , ul. Bursztynowa 2   (04-749 Warszawa)
  mazowieckie (powiat Wawer)
 • tel.22 47-35-383
  email kancelaria@mssw.pl
  www www.mssw.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo stacjonarne

 • 1

  Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa , ul. Bursztynowa 2 (mazowieckie / powiat Wawer)
  • Pododdział dializ Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47 35 331  
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pododdział intensywnej terapii kardiologicznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-312  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział otolaryngologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-464  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział neonatologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-418  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pododdział chirurgii naczyniowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-321  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział okulistyczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział intensywnej terapii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-283  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok operacyjny ogólny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-324  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Zakład patomorfologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-368  
   Zakład patomorfologii
   Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Bank krwi Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-177  
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Izba przyjęć Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-333  
   Izba przyjęć szpitala
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-356  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-447  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-447  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-447  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pediatryczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-447  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny nuklearnej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-196  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia endokrynologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-374  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia neurologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia proktologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia okulistyczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35- 348  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia profilaktyki i promocji zdrowia Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-452  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia badań metodą Holtera-EKG i ciśnienia tętniczego Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-315  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia testów wysiłkowych Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-183  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia elektrofizjologiczna i kontroli stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-406  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia echokardiografii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-320  
   Pracownia USG
   USG - Kardiologia
  • Pracownia EKG Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-120  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EMG Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia USG ginekologicznego Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-379  
   Pracownia USG
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia ESWL Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-387  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Pracownia laserowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia USG oka Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Pracownia USG
   USG - Okulistyka
  • Pracownia komputerowego badania pola widzenia Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia angiografii fluoresceinowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-389  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia tomografii komputerowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-359  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-359  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie radiologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-365  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG ogólna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-343  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG przepływy naczyniowe Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-343  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia hematologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia analityki ogólnej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biochemii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia HIV i HBS Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mykologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia osteoporozy Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-377  
   Pracownia densytometryczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Zakład Medycyny Nuklearnej - Pracownia scyntygrafii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-196  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Ambulatorium ogólne Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-333  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Ambulatorium chirurgiczne Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-333  
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Apteka Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-107  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pododdział gastroenterologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-313  
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Pracownia immunodiagnostyczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-410  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia gastrofiberoskopowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-342  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia kolonoskopowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-342  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia duodenoskopowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-342  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia audiometryczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-464  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Oddział I wewnętrzny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-311  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział nefrologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-311  
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział II wewnętrzny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-313  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział kardiologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-312  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział ginekologiczno-położniczy Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-379  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Inna - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Pododdział patologii ciąży Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-379  
   Oddział patologii ciąży
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii ogólnej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-321  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział urologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-149  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Samodzielna pracownia angiografii i hemodynamiki Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-193  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Kardiologia
   Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   Inne - Neurologia
  • Pracownia cytologiczno-kolposkopowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-379  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG-urologiczne Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-149  
   Pracownia USG
   USG - Urologia
  • Centralna sterylizacja Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-141  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Blok operacyjny urologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-360  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Zespół transportu sanitarnego Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-301  
   Zespół transportu sanitarnego
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-370  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział dermatologii dorosłych Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-292  
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział dermatologii dziecięcej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-211  
   Oddział dermatologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-134  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-134  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-218  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-312  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział udarowy Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-150  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Zespół anestezjologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-283  
   Dział anestezjologii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-226  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 01 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 04 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 05 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 07 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 010 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 018 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-134  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 024 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-134  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 101 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 105 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 108 Warszawa, ul. Bursztynowa 2      Telefon: 22 47-35-348  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Oddział I wewnętrzny o profilu nefrologicznym i endokrynologicznym Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddzaił II wewnętrzny z pododdziałem diabetologii, reumatologii i gastroenterologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział kardiologiczny z zespołem pracowni Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym i rehabilitacji neurologicznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Inna - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałami: chirurgii naczyniowej, chirurgii laparoskopowej, chirurgii klatki piersiowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Pododdział chirurgii klatki piersiowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział urologiczny z blokiem operacyjnym Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Zespół konsultantów ogólnoszpitalnych Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
  • Zakład rehabilitacji i fizykoterapii Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia audiologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia retinopatii cukrzycowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia przeciwjaskrowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia kolposkopowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia cytologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia endoskopowa i spirometryczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
  • Pracownia urodynamiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Zakład diagnostyki obrazowej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia homodynamiczna i badań naczyniowych Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Angiologia
   Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   Endoskopia - Kardiologia
  • Pracownia mammografii Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki laboratoryjnej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
  • Zakład medycyny nuklearnej-pracownia hormonów i markerów Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownie inne
  • Oddział I wewnętrzny i nefrologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział II wewnętrzny i diabetologii Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pracownia bronchoskopowa Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby płuc
  • Pododdział endokrynologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział endokrynologiczny
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Pododdział diabetologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział diabetologiczny
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pododdział pulmonologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Pododdział reumatologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Pododdział angiologiczny Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział angiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
  • Pododdział wszczepiania rozruszników Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
  • Poradnia chorób naczyń Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Oddział III wewnętrzny Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gastrologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia pulmonologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia fizjoterapii Warszawa, ul. Bursztynowa 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna

Opieka zdrowotna Warszawa

Specjalizacje, resorty ZOZ Warszawa


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl