Polki.pl

Lecznictwo Stacjonarne i Całodobowe- Szpital - Przemyśl


 • Lecznictwo Stacjonarne i Całodobowe- Szpital
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Przemyśl , ul. Monte Cassino 18   (37-700 Przemyśl)
  podkarpackie (powiat M. Przemyśl)
 • tel.166775000
  email sekretariat@wszp.pl
  www www.wszp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Stacjonarne i Całodobowe-...

 • 1

  Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

  Przemyśl , ul. Monte Cassino 18 (podkarpackie / powiat M. Przemyśl)
  telefon 16 67 75 000,
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Pulmonologiczny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chorób płuc
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
  • Oddział Dermatologiczny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział dermatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział okulistyczny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Urologiczny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział pediatryczny
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stomatologiczne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Stomatologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Oddział Chirurgiczny dla Dzieci Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Reumatologiczny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Izba Przyjęć Planowych Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   USG - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Onkologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Piersi Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Zakaźnych Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia Urologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla dorosłych Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Gastroenterologiczna dla dorosłych Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Pracy Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Ambulatorium ogólne Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Ambulatorium ogólne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół Wyjazdowy S-1 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy S-2 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy S-3 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy P-1 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy P-2 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Gastroenterologiczny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział onkologiczny z Pododdziałem dziennej chemioterapii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Rehabilitacji Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kardiologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Laryngologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Zakład Medycyny Nuklearnej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
  • Zakład Patomorfologii z Pracownią Cytologii i Histopatologii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Zakład patomorfologii
   Cytologia - Patomorfologia
   Histopatologia - Patomorfologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiologii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia hemodynamiki
   Angiografia - Kardiochirurgia
   Angiografia - Angiologia
  • Poradnia Foniatryczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownią Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład Rehabilitacji Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Scyntygrafii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG i EMG Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Litotrypsji Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka Szpitalna z Pracownią Leków do Chemioterapii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Sterylizacja Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Centralny Blok Operacyjny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Dermatologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pododdział Udarowy Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Echokardiografii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia Badań Urodynamicznych Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia urodynamiczna
   Inne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Cystoskopii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Urologia
  • Pracownia Bronchoskopii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Spirometrii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Transport sanitarny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Transport sanitarny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Wyjazdowy P - 3 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dyspozytorzy medyczni Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Okulistyczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Reumatologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 166775000  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci nr 5 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział nefrologiczny ze Stacją Dializ Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chorób Naczyń Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia leczenia bólu Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Endokrynologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Hematologiczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Chorób Zawodowych Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół wyjazdowy ogólny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy W - podstawowy Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Okulistyczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Psychologiczno-Logopedyczna Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: ----  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół wyjazdowy P Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Zakład rentgenodiagnostyki

  Przemyśl , ul. Monte Cassino 18 (podkarpackie / powiat M. Przemyśl)
  telefon 16 67 75 000, email szpital12@wp.pl,
  • Pracownia USG Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

  Przemyśl , ul. Monte Cassino 18 (podkarpackie / powiat M. Przemyśl)
  telefon 16 67 75 000, email szpital12@wp.pl,
  • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Przemyśl, ul. Monte Cassino 18      Telefon: 16 67 75 000  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna

Opieka zdrowotna Przemyśl

Specjalizacje, resorty ZOZ Przemyśl


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl