Polki.pl

Lecznictwo Ambulatoryjne - Łosice


 • Lecznictwo Ambulatoryjne
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łosice , ul. Słoneczna 1   (08-200 Łosice)
  mazowieckie (powiat Łosice miasto)
 • tel.83 357-32-31
  email spzozlosice@pro.onet.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna

  Łosice , ul. Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  telefon 83 357-32-31, email spzozlosice@pro.onet.pl,
  • Poradnia okulistyczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno -położnicza Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neonatologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia kardiologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu) Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia fizjoterapii Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ortopedyczno-urazowa Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gastroenterologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1      Telefon: 83 357-32-31  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia preluksacyjna Łosice, ul. Słoneczna 1      Telefon: 83 357-32-31  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Szkoła rodzenia Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Szkoła rodzenia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG) Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia geriatryczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia Lecznictwa Podstawowego "ZDROWIE"

  Łosice , ul. Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  telefon 83 357-32-31, email spzozlosice@pro.onet.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza POZ - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki POZ - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Transport chorych Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
 • 3

  Dział Diagnostyczny

  Łosice , ul. Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  telefon 83 357-32-31, email spzozlosice@pro.onet.pl,
  • Pracownia analityczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG) Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG) Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Laboratorium bakteriologiczne Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mammografii Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia mammografii
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia serologiczna Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 4

  Dział Ratownictwa Medycznego

  Łosice , ul. Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  telefon 83 357-32-31, email spzozlosice@pro.onet.pl,
  • Zespół Nocnej Wyjazdowej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego Łosice, ul. Słoneczna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Łosice

Specjalizacje, resorty ZOZ Łosice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl