Polki.pl

Lecznictwo Ambulatoryjne - Łódź


 • Lecznictwo Ambulatoryjne
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łódź , ul. Stefana Żeromskiego 113   (90-549 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Polesie)
 • tel.42 6393592
  email sekretariat@skwam.lodz.pl
  www www.uskwam.umed.lodz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne

 • 1

  Poliklinika

  Łódź , ul. ul. Stefana Żeromskiego 113 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon 42 63 93 465, email sekretariat@skwam.lodz.pl,
  • Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Kliniczej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 661  
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 651  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Radiologii Klasycznej i Mammografii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 681  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 685  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 687  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 681  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 688  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 568  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Gastrologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Diabetologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Okulistyczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Ortoptyczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia Ortopedyczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Ręki Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii ręki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurochirurgiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Logopedyczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodoncji Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Urologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Alergologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Laryngologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Onkologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia EEG i EMG Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Zespół Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia badań słuchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Lekarza POZ Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział Serologii i Bank Krwi Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Bank krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
  • Sekcja Transportu Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Litotrypsji Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położnej Środowiskowo- Rodzinnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Kontroli Rozruszników Serca Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Lipidowych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Badań Urodynamicznych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia urodynamiczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Pracownia Kontroli Rozruszników Serca Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Ultrasonografii Naczyń Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Angiologia
  • Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Zakażeń Szpitalnych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Dział higieny i epidemiologii
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Punkt Szczepień Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Bronchoskopii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   Endoskopia - Choroby płuc
  • Pracownia Wdrożenia Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
  • Poradnia Geriatrii Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Zakład Medycyny Sądowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
  • Pracownia Sądowo - Lekarskiej Genetyki Molekularnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Gastrologiczna Dla Dzieci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia gastrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Wątroby Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Dermatologicza dla Dzieci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Radiologii Zabiegowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Anestezjologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Endokrynologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Rehabilitacji Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Bólu Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Zeza Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Jaskry Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Padaczki Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia padaczki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Epileptologii i Zaburzeń Pamięci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Andrologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Audiologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chorób Nosa Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Foniatryczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Otoneurologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Proktologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Lekarza Załogi Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Badań Kierowców Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet Badań Ubiegających się o Licencję Pracowników Ochrony Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Gabinet Urodynamiki Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet USG Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Inhalatorium Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Kardiodiabetologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Leczenia Nerwic Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Wad Postawy Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Sportowej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Leczenia Otyłości Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Poradnia Hematologiczna Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Pracownia Rehabilitacji Łódź, ul. ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Zespół Poradni Endokrynologicznych

  Łódź , ul. ul. Wierzbowa 38 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • Poradnia Endokrynologiczna Łódź, ul. ul. Wierzbowa 38     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Menopauzy Łódź, ul. ul. Wierzbowa 38     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy Łódź, ul. ul. Wierzbowa 38     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia Densytometrii Kostnej Łódź, ul. ul. Wierzbowa 38     
   Pracownia densytometryczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii Łódź, ul. ul. Wierzbowa 38     
   Pracownia mammografii
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG III Łódź, ul. ul. Wierzbowa 38     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. ul. Wierzbowa 38     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
 • 3

  Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

  Łódź , ul. ul. Pomorska 251 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  • Zakład Patomorfologii Łódź, ul. ul. Pomorska 251     
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Zakład Patologii Łódź, ul. ul. Pomorska 251     
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Łódź, ul. ul. Pomorska 251     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Łódź, ul. ul. Pomorska 251     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Łódź, ul. ul. Pomorska 251     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Łódź, ul. ul. Pomorska 251     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 4

  Zespół Poradni

  Łódź , ul. pl. gen. Józefa Hallera 1 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Dermatologiczna Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
  • Dział Fizjoterapii Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Endoskopowa Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Diagnostyczne Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Łódź, ul. pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
 • 5

  Zespół Poradni Kardiologicznych i Endokrynologicznych

  Łódź , ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  email sterling@kardio-sterling.lodz.pl,
  • Pracownia RTG Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Scyntygrafii Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Scyntygrafia - Endokrynologia
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Laboratorium Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Laboratorium Endokrynologiczne Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank Krwi Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Bank krwi
   Pozostałe usługi pomocnicze - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Echokardiografii I Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Kardiologia
   USG - Kardiochirurgia
  • Pracownia Echokardiografii II Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Kardiologia
   USG - Kardiochirurgia
  • Pracownia Echokardiografii III Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Kardiologia
   USG - Kardiochirurgia
  • Pracownia USG I Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG II Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG i Biopsji Tarczycy Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Endokrynologia
   Diagnostyka patomorfologiczna - Endokrynologia
  • Pracownia Holtera Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Testów Pochyleniowych Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Elektrofizjologii Nieinwazyjnej II Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Kontroli Rozruszników Serca Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Gabinet Diagnostyczo-Zabiegowy Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiochirurgia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Niepłodności Łódź, ul. ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
 • 6

  Zespół Poradni Dermatologicznych

  Łódź , ul. ul. Krzemieniecka 5 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Chorób Skóry Łódź, ul. ul. Krzemieniecka 5     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia Immunodermatologii Łódź, ul. ul. Krzemieniecka 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy Łódź, ul. ul. Krzemieniecka 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Mykologii i Analityki Łódź, ul. ul. Krzemieniecka 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Histopatologii Skóry Łódź, ul. ul. Krzemieniecka 5     
   Pracownia histopatologii
   Histopatologia - Dermatologia i wenerologia

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl